www.signis.lv

skrienu, lasu grāmatas, ēdu mājās un vēl simts un viena lieta

Īsi par manu vēsturi

24/10/2014 iekš grāmatas

Stephen_Hawkin_2_370636k

Ja tu neko nesaproti no singularitātēm, tad vari tālāk nelasīt. Vai arī vica versa. Bet iespējams Stīvens Hokings ir vienīgais cilvēks uz pasaules, kurš tādiem muļķiem kā es, spēj izkaidrot ko tad tas nozīmē un cik nozīmīgi tas ir visai cilvēcei. Vai arī tieši nav. “Īsi par manu vēsturi” ir Stīvena Hokingsa autobiogrāfija.

Passing a Urine Drug Test: How Long to Be Clean?

So, you’ve found yourself in a bit of a sticky situation, huh? You’re wondering just how long you need to be squeaky clean to pass that dreaded urine drug test. Well, my friend, fear not! Today, we’re going to dive into the world of urine drug tests and unravel the mysteries that surround them check my blog ndtv.com.

Now, passing a urine drug test is no laughing matter (well, maybe just a little). Whether it’s for employment purposes or legal reasons, having a negative result can make all the difference. But what exactly are they testing for? Common drugs like marijuana, cocaine, amphetamines, opioids – you name it! They want to know if you’ve been dabbling in anything naughty.

Urine drug testing is quite the process. You’ll have to provide a urine sample (obviously), which will then be analyzed for any traces of those pesky substances. It’s all part of their grand plan to ensure a drug-free environment and catch those who may be abusing substances.

So sit tight and get ready for an enlightening journey through the world of urine drug tests. We’ll explore different types of tests like blood or mouth swab tests (yikes!). And hey, don’t worry – we won’t judge if you’ve had your fair share of questionable adventures. We’re here to help you navigate this maze and come out on top!

Fast Weight Loss: 9 Scientific Ways to Drop Fat

Losing a significant amount of weight quickly is a goal that many people strive for. Whether it’s for health reasons, upcoming events, or simply wanting to feel better in your own skin, the desire to shed those extra pounds can be strong. But before you dive headfirst into any drastic measures, it’s essential to understand the potential risks and importance of setting realistic goals for rapid weight loss click here now https://www.timesofisrael.com/.

We’ll delve into the science behind why sustainable weight loss is more beneficial than quick fixes. We’ll discuss the role of calorie intake, hormonal response, and gut health in achieving long-term success.

By the end of this article, you’ll have a clearer understanding of what it takes to lose weight effectively and sustainably. So let’s get started on this journey towards a healthier and happier you!

Lasīt tālāk »

Astoņu ziedlapu roze

28/07/2014 iekš grāmatas

8ZiedlapuRoze

Lielā gaidīšana, pēdējās grūtās stundas un nabas saite ir pušu. Slapji un katrs gandrīz savādākā nokrāsā. Pavisam sīkiem sakrokojušiem pirkstiņiem, kas momentāli savelkas, kad iedod savējo. Un pirmās stundas, kad tu paliec ar viņu divatā. Visa pasaule sāk griezties ap to vienu jauno dzīvību. Smuki saģērbtu – cepurītē un dūraiņos pat vasarā. Smaržojošu pēc labākā uz pasaules. Lasīt tālāk »

Picas krāsns

06/02/2014 iekš kulinārijas novirze

pizzaBūt savas mājas restorāna pavāram ir vienkārši. Klienti un to vēlmes saprotamas, ar virtuves eksperimentu baudīšanu neviens aizrauties nevēlas un perfektā ēdienkarte zināma. Ja vajadzētu noteikt kādas virtuves restorāns ir manās mājās, tad nemaz nevajadzētu balsošanu – restorāns nestu ļoti italiano nosaukumu un pārsvarā tur pasniegtu šīs valsts kulinārijas sasniegumus. Protams, mūsu mājās tiek galdā celti arī klasiski latviešu ēdieni – klimpu zupa, sautēti kāposti; viens no bērniem varētu pārtikt tikai no suši un soļanka ir galvenā zupa ziemas laikā. Bet itālisku ēdienu līnija ir pārstāvēta visplašāk. Lasīt tālāk »

Kāpēc blogot?

05/02/2014 iekš vispārīgi

question-marksKaut kādu vēsturisku iemeslu dēļ es esmu blogeris. Man tāda statusa dēļ tika piedāvāts divdesmit skolotājām pastāstīt par to kāpēc blogot, kā radīt blogu un kas ir svarīgi. Kas ir svarīgi? Man nāk prātā tikai viens. Visu pārējo var kladē. Bet nu vienu dienu pirms uzstāšanās esmu tīrās šausmās. Man no skolotājām bail, blogā pēdējais ieraksts pirms diviem gadiem. Tāpēc man vajadzīgs tavs uzmundrinājums un viedokli par ierakstu kuru turpināt. Lasīt tālāk »

Burgeri

Mans brauciens uz Ameriku pakaļ maratonam kulinārā ziņā iesākās Rīgas lidostā, nevarot nociesties “jaunās pasaules” gaidās un apēdot burgeri. Nevarētu teikt, ka tas bija sliktākais burgeris mana ceļojuma laikā. Starp citu, sliktākais bija Ņujorkas lidostā mājupceļā. Lasīt tālāk »

El Segundo

15/11/2012 iekš vispārīgi

Do Replica Watches Work Well?

Replica watches have long been a topic of intrigue and debate among watch enthusiasts and consumers. These timepieces, designed to mimic the aesthetics and sometimes even the functionality of luxury and high-end watches, have gained popularity for various reasons. This article will delve into the world of replica watches, exploring their mechanics, quality, advantages, disadvantages, and the verdict on whether they genuinely work well.

Understanding Replica Watches
Replica watches are imitation timepieces that closely resemble the design and features of renowned luxury watches. While they don’t carry the original brand’s name, they often replicate the aesthetics down to the smallest detail. These watches aim to offer a similar appearance and style at a fraction of the cost.

The Mechanics Behind Replica Watches
Most replica watches are powered by quartz movements, which are reliable and cost-effective. However, some high-end replica watches incorporate automatic movements that closely mimic the intricate inner workings of their luxury counterparts. These movements ensure accurate timekeeping, but they may not match the precision of genuine luxury watches.

The Quality Spectrum of Replica Watches
The quality of replica watches varies widely. At one end of the spectrum, you’ll find poorly made replicas that can easily be identified as fake. On the other hand, there are high-quality replicas that can be challenging to distinguish from the real deal. The materials used, attention to detail, and craftsmanship play a significant role in determining the quality of a replica watch.

Pros of Choosing Replica Watches
Affordability: Replica watches are a cost-effective alternative to expensive luxury watches.
Aesthetic Appeal: They offer the allure of luxury brands at a fraction of the price.
Variety: A wide range of replica models allows you to choose the style that suits your preferences.
Low Maintenance: Replica watches are often easier to maintain than their luxury counterparts.
Cons and Risks of Replica Watches
Quality Variability: Low-quality replicas may disappoint with their performance and durability.
Ethical Concerns: Some argue that purchasing replicas supports counterfeit industries.
Risk of Scams: Buyers can encounter fraudulent sellers when seeking replica watches.
Legal Consequences: Possessing or selling counterfeit watches may have legal repercussions.

Iedomājies Mežciemu. Pa gājēju celiņu gar Šmerļa mežu rīta agrumā skrien skrējēji. Austot gaismai sabiedriskais transports no blakus rajoniem atved slimnīcas kompleksa personālu un Gaiļezera ielas Supernetto atrodas smalkmaizīšu tirgotava. Skolēni dodas uz skolu, pieaugušie uz pilsētas offisiem un pusdienu laikā ielās parādās jaunās māmiņas ar ratiem. Motormuzeju pēc stundām apmeklē skolēnu autobusi un vakarā pārtikas veikalos veidojas garas rindas. Iestājoties tumsai, Mežciems aizmieg, vien reti jauniešu bariņi un ēdienu piegādes no tirdzniecības centra Alfa. Lasīt tālāk »

Grāmata no otras puses

26/06/2012 iekš info


Attēls runā tūkstoš vārdiem.
Lasīt tālāk »

Vectēvs

11/05/2012 iekš kulinārijas novirze

Pirms pāris dienām ģimenei bija viesības par godu vectēva astoņdesmit diviem gadiem. Vienā mājā ģimenes vecākais un jaunākais loceklis, sen neredzēti brālēni, jubilāra sveikšana ar dziesmām un, protams, bagātīgi klāts galds. Kā vecmāmiņa teica – tāds neliels kafijas galdiņš. Lasīt tālāk »

Kartupelis

11/02/2012 iekš kulinārijas novirze

Kad sešpadsmitā gadsimta otrā pusē Eiropa tika iepazīstināta ar kartupeļiem, tie tika uzskatīti par indīgiem un seksuāli stimulējošiem. Lielākoties katrs jauns pārtikas produkts no okeāna otras puses tika uztverts par tādu un franči tomātu sauca skaistā vārdā pommes d’amour vai mīlas ābolu. Bet mēs nevaram tā gadsimta eiropiešus vainot, jo gan kartupeļi, gan tomāti ir no nakteņu dzimtas. Tās bēdīgi slavenākais un arīdzan indīgākais pārstāvis ir beladonna vai melnā vilkoga. Pāris desmit ogu tiek galā ar pieaugušu cilvēku. Lasīt tālāk »

Piecus gadus veca māksla

13/12/2011 iekš bildes, vispārīgi

Abonēšana

Rakstu abonēšana
Komentāru abonēšana

Pieraksties saņemt jaunus rakstus: