www.signis.lv

skrienu, lasu grāmatas, ēdu mājās un vēl simts un viena lieta

Ziņas par tēmu - jānis roze


Īsi par manu vēsturi

24/10/2014 iekš grāmatas

Stephen_Hawkin_2_370636k

Ja tu neko nesaproti no singularitātēm, tad vari tālāk nelasīt. Vai arī vica versa. Bet iespējams Stīvens Hokings ir vienīgais cilvēks uz pasaules, kurš tādiem muļķiem kā es, spēj izkaidrot ko tad tas nozīmē un cik nozīmīgi tas ir visai cilvēcei. Vai arī tieši nav. “Īsi par manu vēsturi” ir Stīvena Hokingsa autobiogrāfija.

Passing a Urine Drug Test: How Long to Be Clean?

So, you’ve found yourself in a bit of a sticky situation, huh? You’re wondering just how long you need to be squeaky clean to pass that dreaded urine drug test. Well, my friend, fear not! Today, we’re going to dive into the world of urine drug tests and unravel the mysteries that surround them check my blog ndtv.com.

Now, passing a urine drug test is no laughing matter (well, maybe just a little). Whether it’s for employment purposes or legal reasons, having a negative result can make all the difference. But what exactly are they testing for? Common drugs like marijuana, cocaine, amphetamines, opioids – you name it! They want to know if you’ve been dabbling in anything naughty.

Urine drug testing is quite the process. You’ll have to provide a urine sample (obviously), which will then be analyzed for any traces of those pesky substances. It’s all part of their grand plan to ensure a drug-free environment and catch those who may be abusing substances.

So sit tight and get ready for an enlightening journey through the world of urine drug tests. We’ll explore different types of tests like blood or mouth swab tests (yikes!). And hey, don’t worry – we won’t judge if you’ve had your fair share of questionable adventures. We’re here to help you navigate this maze and come out on top!

Fast Weight Loss: 9 Scientific Ways to Drop Fat

Losing a significant amount of weight quickly is a goal that many people strive for. Whether it’s for health reasons, upcoming events, or simply wanting to feel better in your own skin, the desire to shed those extra pounds can be strong. But before you dive headfirst into any drastic measures, it’s essential to understand the potential risks and importance of setting realistic goals for rapid weight loss click here now https://www.timesofisrael.com/.

We’ll delve into the science behind why sustainable weight loss is more beneficial than quick fixes. We’ll discuss the role of calorie intake, hormonal response, and gut health in achieving long-term success.

By the end of this article, you’ll have a clearer understanding of what it takes to lose weight effectively and sustainably. So let’s get started on this journey towards a healthier and happier you!

Lasīt tālāk »

Astoņu ziedlapu roze

28/07/2014 iekš grāmatas

8ZiedlapuRoze

Lielā gaidīšana, pēdējās grūtās stundas un nabas saite ir pušu. Slapji un katrs gandrīz savādākā nokrāsā. Pavisam sīkiem sakrokojušiem pirkstiņiem, kas momentāli savelkas, kad iedod savējo. Un pirmās stundas, kad tu paliec ar viņu divatā. Visa pasaule sāk griezties ap to vienu jauno dzīvību. Smuki saģērbtu – cepurītē un dūraiņos pat vasarā. Smaržojošu pēc labākā uz pasaules. Lasīt tālāk »

Nelegālie pasažieri

27/04/2011 iekš grāmatas

Lai arī no vīrieša tiek prasīts tikai uztaisīt dēlu, nosist čūsku un iestādīt koku, tomēr ar to ir par maz. Viņi skrien maratonus, kāpj kalnos, maina mašīnas un sapņo savus puiciskos sapņus. Protams, arī man ir daži sapņi, par kuriem atceroties, tiek skumji novilkts: „Eh, kā es tā gribētu!” Šajā ziņā grāmatu rakstīšana ļauj, kā amerikāņu filmās, sapņiem kļūt par īstenību. Un tie, kas neraksta grāmatas un nepiepilda savus sapņus – lasa Jana Brokena grāmatu „Nelegālie pasažieri.” Lasīt tālāk »

Gatavots ala Mexicana

24/11/2009 iekš info, kulinārijas novirze

garsija_ala_mexicano

“Jāņa Rozes apgādā” iznākusi Latvijā dzīvojošā meksikāņu pavāra un uzņēmēja Havjera Garsijas grāmata, kurā īsi un asprātīgi stāstiņi iz dzīves mijas ar pašradītu recepšu aprakstiem. Autors vienlīdz aizrautīgi un humorpilni apraksta bērnības atmiņas Meksikā, kulinārās kultūras iepazīšanu, piedzīvoto kultūršoku Latvijā un gardu ēdienu receptes. Lasīt tālāk »

Abonēšana

Rakstu abonēšana
Komentāru abonēšana

Pieraksties saņemt jaunus rakstus: