91. lieta - sastādīt un ierakstīt disku ko spēlēt manās bērēs